Tag Archives: volunteering

Tuyển tình nguyện viên cho WordCamp Hà Nội 2014 (Call for Volunteers)

(English Below)   WordCamp Hà Nội 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 06/09/2014. Nhóm tổ chức đang làm việc hết sức mình để chuẩn bị cho event này. Và hiện tại chúng tôi cần sự giúp đỡ của các … Continue reading Tuyển tình nguyện viên cho WordCamp Hà Nội 2014 (Call for Volunteers)

Tagged | Leave a comment