Tag Archives: speaking

Kêu gọi đăng ký trở thành speaker (Call for Speakers)

(English Below) WordCamp Hà Nội 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 06/09/2014 tại Hub.IT từ 08:00 đến 18:00. Nhóm tổ chức sẽ đăng nội dung chi tiết của event trong thời gian tới đây. Tổng quan nội dung của … Continue reading Kêu gọi đăng ký trở thành speaker (Call for Speakers)

Tagged | 1 Comment