Chào mừng bạn đến với WordCamp Hanoi 2014

Thời gian tổ chức WordCamp Hanoi 2014 đã được lên lịch và thống nhất từ trước là ngày 6/9/2014, từ 8:00 (đăng ký) tới khi chụp ảnh lúc 17:30 và kết thúc lúc 18:00.

Trong những ngày / tuần tới, Trần Ngọc Tuấn Anh và tôi sẽ cập nhật các tin tức mới về WordCamp, kêu gọi các tình nguyện viên, nhà tổ chức và các diễn giả tham gia trợ giúp chúng tôi tổ chức WordCamp đầu tiên tại Hà Nội này.

Hãy theo dõi các tin mới nhất từ Facebook group hoặc trang web này để biết thêm tin tức về WordCamp. Chúng tôi cần các bạn để biến WordCamp thành 1 sự kiện đáng nhớ!


The date for WordCamp Hanoi 2014 has been firmly set in stone for September 6th, 2014, from 8:00 (registration) until the final group photo at 17:30, and finally ending at 18:00.

During the next few days and weeks Trần Ngọc Tuấn Anh and I will be posting news about WordCamp, and calling for both volunteers, organizers, and speakers to help us with Hanoi’s first WordCamp.

Please pay attention and stay tuned to the Facebook group or this website for more news about WordCamp. We’ll need your help to make it a success!

Comments Off on Chào mừng bạn đến với WordCamp Hanoi 2014